Başlık İçin Gerekli Belgeler

Başlık Alabilmek İçin Hangi Evraklar Gerekli?

Yetkili kişinin kimlik belgesi fotokopisi

Vergi levhasının fotokopisi

İmza sürküleri veya imza beyannamesi fotokopisi

Abonelik sözleşmesi-başlık talep formu

Yetkili kişinin kimlik fotokopisi

Yetkilendirme belgesi

Abonelik sözleşmesi-başlık talep formu

Yetkili kişinin kimlik belgesi fotokopisi

Karar defterinin ilk sayfa fotokopisi

Karar defterinden başkanı gösteren sayfanın fotokopisi

Abonelik sözleşmesi-başlık talep formu

Kimlik belgesi fotokopisi

Başlık talep formu